Poskytujeme profesionální
služby v oblasti úklidu,
údržby, staveb a ostrahy.

Náhradní plnění

Splňujeme státem dané uvedené v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti., tj. jsou subjektem zaměstnávajícím více než 50% OZP. Firmy zaměstnávající více jak 25 osob, jsou povinni zaměstnávat osoby zdravotně postižené.

Díky nákupům služeb a výrobků od firem, které zaměstnávají pracovníky OZP, podpoříte nejen práci znevýhodněných osob, ale navíc i dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění.

Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl, může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč. Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti příslušné úřady práce a inspektoráty práce.

Můžeme vám nabídnout náhradní plnění v rámci našich služeb

  • Ochrana osob a majetku
  • Úklidové služby
  • Facility management
  • Recepční služby

Naše firma je vedena v Katalogu zaměstnavatelů OZP při MPSV a je oprávněna poskytovat třetím osobám náhradní plnění v souladu s platnou legislativou.